KLİNİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Arzu Listesi

5 yaş ve üzeri çocuklara uygulanır. Arzu Listesi ile çocuğun ailesine, arkadaşlarına ve geleceğe yönelik duygu ve düşünceleri öğrenilir.

Frankfurter Dikkat Testi

5 ve 6 yaşındaki çocuklara uygulanır. Dikkati ölçmeye dayanan bir testtir.

Bier Cümle Tamamlama Testi

8-16 yaş aralığında uygulanır. Çocuk ve ergenlerin tavır, duygu ve problemlerini araştırmaya yarayan bir araçtır.

D2 Dikkat Testi

9-60 yaş aralığında uygulanır. Seçici dikkati belirlemek için kullanılan bir araçtır.

Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

4 yaşından büyük çocuklara uygulanır. Çocukların sorunlarını çözümlemek için geliştirilmiş bir testtir. 

Burdon Dikkat Testi

10 yaş ve üzeri çocuklara uygulanır. Dikkati ölçmeye yönelik bir testtir.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi   

4-8 yaş aralığına uygulanır. Görsel algı problemlerini ve derecelerini saptamak, uygun akademik programa karar vermek için kullanılır. Özellikle özel öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel algılamalarını saptamaya yöneliktir.

Catell 2-A Zeka Testi

7.5-14 yaş aralığına uygulanır. Kültürden bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. Kültürden arınmış bir testtir. 

Peabody Resim Kelime eşleştirme Testi

3-17 yaş arasındaki çocuklara uygulanan test, resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlamaktadır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

1 . sınıfa başlayacak olan çocuklara uygulanır. Okula yeni başlayacak olan çocukların sınıf talimatlarını anlamaya hazır olup olmadıklarını ölçmek için hazırlanmıştır. Görsel ve işitsel algılama, kas koordinasyonu, hareket becerileri, sayı bilgisi ve talimat izleyebilme gibi faktörleri ölçer. 

Sınav Kaygısı Ölçeği

6. sınıf ve üzerine uygulanır. Öğrencilerin sınav kaygısını ve kaygının kaynağını tespit etmede kullanılır.

Ankara Gelişim Envanteri

0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukların gelişimsel açıdan ele alınarak dil, zihinsel, motor, sosyal, öz bakım becerileri bakımdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir araçtır.